Jak wyrobić PKK | OSK GALANT

Jak wyrobić PKK

Profil Kandydata na Kierowcę
Jak wyrobić PKK

Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK.

Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz

  • dowód tożsamości,
  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej  (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Sprawdź również:

Zapisz się
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z naszą polityką prywatności.